Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Miło mi powiadomić, że pozytywnie został rozpatrzony wniosek na zakup nowości wydawniczych dla oddziału przedszkolnego w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Wsparcie finansowe, którą otrzymała szkoła, wynosi 1875 zł (20% to wkład własny organu prowadzącego), z czego 1575 zł zostanie przeznaczone na zakup książek. Pozostałe pieniądze będą wykorzystane na realizację działań promujących czytelnictwo.
(EŁ)
Bez nazwy