logo

logo

W dniach 15 – 20 maja 2016 r nauczyciel j. angielskiego p. Aneta Żukowicz uczestniczyła w szkoleniu „Teach, learn and quality” w Lisbonie. Szkolenie odbyło się w ramach realizacji projektu „Język angielski – narzędzie, szansa, pasja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej, realizowanego w Gimnazjum nr 2 im Jana Pawła II w latach 2015-2017

W szkoleniu uczestniczyło 60 nauczycieli, dyrektorów i osób zarządzających oświatą z całej Europy.

W trakcie szkolenia szczegółowo omawiano model  EFQM, kompleksowe narzędzie zarządzania, stosowanego przez ponad 30 000 organizacji w Europie  pomagające udoskonalić ich pracę i sposób zarzadzania. Przedstawiane były sposoby praktycznego zastosowania modelu i dzielono się wiedzą teoretyczną oparta na doświadczeniu i studiach naukowych.

Model EFQM jest oparty na zbiorze europejskich wartości, które po raz pierwszy zostały wyrażone w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (1953 r.) oraz w Europejskiej Karcie Społecznej (zrewidowanej w 1996 roku). Konwencja ta została ratyfikowana przez 47 państw członkowskich Rady Europy, a jej postanowienia zostały włączone do krajowych systemów ustawodawczych. Podstawowe zasady doskonałości EFQM odwołują się do praw człowieka i zakładają, że są one powszechnie stosowane. Jest praktycznym narzędziem nienarzucającym gotowych rozwiązań ale umożliwiającym:

  • ocenę, w jakim miejscu na drodze do doskonałości organizacja się znajduje oraz zrozumienie swoich kluczowych mocnych stron i potencjalnych braków w odniesieniu do ustalonej wizji i misji
  • zapewnienie jednolitego słownictwa i sposobu myślenia na temat organizacji, co ułatwia skuteczne przekazywanie idei, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji
  • integrację istniejących i planowanych inicjatyw, unikanie ich dublowania się i identyfikację braków
  • zapewnienie podstawowej struktury dla systemu zarządzania organizacją.

Udział w szkoleniu umożliwił nawiązanie kontaktów z przedstawicielami instytucji i szkół w Europie zainteresowanych współpracą z Gimnazjum nr 2 im Jana Pawła II w realizacji projektów partnerskich.