„Język angielski – narzędzie, szansa, pasja”

„Język angielski – narzędzie, szansa, pasja”

log

W ramach realizacji działań zaplanowanych w projekcie „Język angielski – narzędzie, szansa, pasja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  nauczyciele Gimnazjum nr 2  uczestniczyli w w kursach językowych w Norwich w Wielkiej Brytanii. Zajęcia prowadzone były przez lektorów szkoły językowej Norwich Study Centre-Flying Classrooms w trakcie trwania wakacji. Nauczyciele zdobywali wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego jednocześnie poznając kulturę i tradycje Wielkiej Brytanii. Przed wyjazdem na zajęcia  za granicą nauczyciele uczestniczyli w kursach przygotowawczych prowadzonych od stycznia 2016 r. przez lektorów języka angielskiego w Polsce.

W projekcie uczestniczyli nauczyciele różnych przedmiotów: p. Ludmiła Tworek, p.  Elżbieta Szuba, p. Elżbieta Drelich, p. Regina Magnuszewska, p. Małgorzata Roczniak, p. Roman Ziółkowski, p. Ewa Komar, p. Tadeusz Maślach, p. Irena Stec, p. Artur Lebioda, p. Marek Kaczyński.

Udział nauczycieli w szkoleniach językowych pozwoli im bardziej aktywnie angażować się w projekty międzynarodowe realizowane w Gimnazjum nr 2, włączać wiedzę w zakresie  języka obcego w nauczanie własnego przedmiotu w klasach dwujęzycznych, korzystać z materiałów dotyczących danego przedmiotu dostępnych w języku angielskim.

Koordynator projektu

Aneta Żukowicz