ANGIELSKI W DWÓJCE – NARZĘDZIE, SZANSA, PASJA

ANGIELSKI W DWÓJCE – NARZĘDZIE, SZANSA, PASJA

1

W kolejnym roku szkolnym 2017/2018 w nowo powołanej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli uczniowie rozpoczynają pracę w oddziale dwujęzycznym w klasie VII i oddziale o zwiększonej ilości języka angielskiego w klasie IV. Wykorzystując długoletnie doświadczenie w pracy w klasach językowych realizujących innowacje pedagogiczne  i polegając na  wiedzy zdobytej w trakcie  licznych projektów i wymian międzynarodowych, podjęty zostanie kolejny ważny krok we wzbogaceniu oferty edukacyjnej dla uczniów.
Znaczne zwiększenie ilości godzin języka angielskiego do 5 tygodniowo, wykorzystanie metody zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego (wykorzystanie języka angielskiego do zdobywania wiedzy z innych przedmiotów),  udział w obozach językowych organizowanych we współpracy ze szkołą językową z Wielkiej Brytanii (Norwich Study Centre), praca metodą projektów z wykorzystaniem platform edukacyjnych Moodle i Wiki – to tylko niektóre elementy bogatej oferty klas dwujęzycznych.

Liczne szkolenia kadry dydaktycznej  w zakresie znajomości języka angielskiego w kraju i za granicą oraz  ścisła współpraca nauczycieli języka angielskiego i nauczycieli uczących takich przedmiotów, jak chemia, matematyka czy geografia, dają gwarancję wysokiej jakości nauczania w oddziałach dwujęzycznych.

Dla wszystkich rodziców zainteresowanych ofertą edukacyjną szkoły w zakresie
klas VII dwujęzycznych i klas IV o zwiększonej ilości języka angielskiego zorganizowane
zostaną spotkania informacyjne. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się 15 marca 2017 r. o godz. 17.00 w siedzibie Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli. W trakcie spotkania będzie możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków przyjęcia do klasy, metody CLIL, celów programu  i treści nauczania. Kolejne spotkania informacyjne zaplanowane zostały na 5 kwietnia, 10 maja, 14 czerwca (godz. 17.00). Spotkania poprowadzi pani Aneta Żukowicz, nauczycielka języka angielskiego odpowiedzialna za realizację programu.

Uczniowie zainteresowani współpracą będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych z języka angielskiego , które rozpoczynają się 27 marca 2017 r. i potrwają do 14 czerwca 2017 r.

Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są w sekretariacie szkoły.

Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny będzie w sekretariacie i na stronie internetowej.

2

Uczniowie klasy dwujęzycznej  I b uczestniczący w zajęciach języka angielskiego prowadzonych przez lektora Norwich Study Centre w trakcie pobytu w grodzie średniowiecznym w Byczynie (wrzesień 2016)

3

Nauczyciele szkoły uczestniczący w kursie języka angielskiego w Norwich Study Centre w Wielkiej Brytanii (lipiec 2016)