Dołączamy do europejskiej sieci szkół pracujących w programie e-Twinning

Dołączamy do europejskiej sieci szkół pracujących w programie e-Twinning

1

W dniach 23-26 marca 2017 r. w Warszawie odbyło się seminarium kontaktowe nauczycieli i dyrektorów szkół europejskich chcących współpracować w programie e-Twinning. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel naszej szkoły. Program e-Twinning oferuje platformę współpracy dla szkół za pośrednictwem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej. Partnerskie szkoły realizują wielostronne projekty dotyczące kultury i tradycji ich krajów, ekologii, nauki przedmiotów ścisłych, TIK i wielu innych dziedzin. Zainaugurowany w 2005 roku jako główna akcja Programu Learning Komisji Europejskiej od 2015 r. jest ściśle związany z programem Erasmus+.

W 2015 r. Gimnazjum nr 2 oficjalnie dołączyło do sieci szkół pracujących w e-Twinning.

W roku 2017/2018 w nowo powołanej Szkole Podstawowej nr 2 planowana jest realizacja projektów ze szkołami z Norwegii, Czech i Portugalii oraz ze szkołami w Polsce mającymi doświadczenie w pracy w oddziałach dwujęzycznych. Projekty będą dotyczyły wprowadzenia zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego oraz zwiększenia kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów.

2 3

Wszystkie materiały, zdjęcia oraz rezultaty pracy w trakcie seminarium  dostępne są na stronie:

http://konferencje.frse.org.pl/CS_Coding_2017/lang:en