Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych!

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych!

baner_przedsz_zapisy

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się pierwsza tura rekrutacji do oddziału przedszkolnego. Lista dzieci zakwalifikowanych została wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole. Przypominamy rodzicom dzieci zakwalifikowanych, że do 10 maja należy w sekretariacie szkoły złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

Druga tura rekrutacji rozpocznie się 15 maja i potrwa do 24 maja. Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziale przedszkolnym, zachęcamy do składania wniosków rodziców/opiekunów dzieci zamieszkałych na terenie gminy Stalowa Wola.