DZIEŃ OTWARTY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

DZIEŃ OTWARTY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

3

W czwartek, 18 maja 2017r., nasza szkoła wzięła udział w Dniu Otwartym Funduszy Europejskich, który był organizowany z inicjatywy samorządu Stalowej Woli w ramach IV edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej. Nauczycielki języka angielskiego: p. Aneta Żukowicz, Agnieszka Matusiak i Sylwia Szczupaj wraz z uczniami przygotowały stoisko tematyczne związane z językiem angielskim. Nasze gimnazjum już od lat z powodzeniem wykorzystuje fundusze europejskie, prowadzi klasy językowe z innowacyjnym programem nauczania, klasę z elementami nauczania dwujęzycznego,  a od roku 2016 realizuje projekt „Język angielski – narzędzie, szansa, pasja”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Mobilność kadry edukacji szkolnej. Uczniowie szkół podstawowych mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności rozwiązując zadania interdyscyplinarne łączące znajomość języka angielskiego z elementami wiedzy z przedmiotów, takich jak matematyka, biologia i geografia. Mogli też przetestować swoją wiedzę na temat krajów anglojęzycznych.