XV Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę

XV Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę

11

08.10.2015 r. w Częstochowie odbyła się XV Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Jana Pawła II. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem: „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Naszą szkołę reprezentowała grupa 42 uczniów z Panem Dyrektorem Ryszardem Andresem, Panią Beatą Lipiarz oraz księżmi Rafałem Chodą i Stanisławem Olszówką oraz pocztem sztandarowym.

Na wałach klasztoru o. Paulinów zebrała się ogromna liczba młodych ludzi z około 500 szkół. Pielgrzymka liczyła 20 tys. osób ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Mszę Świętą na Jasnej Górze odprawił Bp Henryk Tomasik – Biskup Diecezji Radomskiej. Myślą przewodnią spotkania było przywiązanie Ojca Świętego do młodzieży z całego świata, słowa, którymi zwracał się do młodych ludzi oraz rodzina – pierwsza wspólnota wiary i miłości.

W kazaniu nawiązano również do znaczenia Jana Pawła II w naszym życiu. Wszystkich zgromadzonych połączyła modlitwa. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki otrzymali pamiątkowe znaczki oraz różańce.

Po zakończeniu Mszy świętej uczniowie przeszli do kaplicy przed Cudowny Obraz Czarnej Madonny oraz zwiedzali Jasną Górę.