„WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI” – PODZIĘKOWANIA!

„WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI” – PODZIĘKOWANIA!

Kapucyni Misje 1

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim Darczyńcom i Sympatykom misji kapucyńskich składam najserdeczniejsze życzenia.
Niech radość ze Zmartwychwstania Chrystusa
dotrze do wszystkich narodów na ziemi!
Nasz Pan żyje, a my wraz z Nim. Radujmy się i weselmy, Alleluja!

br. Jerzy Steliga

Do życzeń dołączam podziękowanie wszystkim naszym ofiarodawcom, którzy wsparli kończącą się już akcję „Wyślij pączka dla Afryki”.
Niektóre projekty już zostały uruchomione (dożywianie dzieci, punkty socjalne dla ubogich, budowa przedszkola w Bocaranga, pomoc niepełnosprawnym w Ndim).
Będziemy wdzięczni za popularyzowanie naszej akcji wśród przyjaciół i znajomych.
Nasza pomoc – poprzez ręce misjonarzy – trafia do ludzi najbardziej potrzebujących, często żyjących w skrajnym ubóstwie. Nasze projekty wyrywają tych ludzi z rozpaczy i bezczynności i wlewają w ich serca nadzieję.

Z pamięcią w modlitwie,
br. Jerzy Steliga OFMCap z misjonarzami
Fundacja Kapucyni i Misje