Komunikat dla uczniów i rodziców

Komunikat dla uczniów i rodziców

img-27

Organizacja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej z OMS nr 2 im. Jana Pawła II

30 kwietnia (poniedziałek) – zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji.

1 maja 2018 r. (wtorek) – Święto Pracy – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (szkoła nie pracuje).

3 maja 2018 r. (czwartek) – Święto Narodowe Trzeciego Maja – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (szkoła nie pracuje).

2 maja (środa) i 4 maja (piątek) 2018 r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych (w tych dniach dla dzieci zorganizowane są zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach od 800 do 1530.