CERTYFIKAT „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”

CERTYFIKAT „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”

IMG_20180830_225249

W roku szkolnym 2017/2018 dzieci z oddziału przedszkolnego brały udział w ogólnopolskim programie ekologicznym organizowanym przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce było zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne, nauka o otaczającym świecie, przyrodzie i jej darach, poznanie zasad zdrowego żywienia. Po zakończeniu cyklu zajęć, zerówka otrzymała Certyfikat potwierdzający tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Dziękujemy!

IMG_20180830_225249