PROJEKT „STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”

PROJEKT „STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”

Plakat Stalowa Sowa

Zapraszamy rodziców, uczniów i nauczycieli do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji projektu  „STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”

Prezydent Miasta Stalowej Woli zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą „STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”, realizowanym przez Gminę Stalowa Wola w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Informacja na www o projekcie i rekrutacji

Plakat Stalowa Sowa

CEL PROJEKTU
Podniesienie w okresie od 01.06.2018 r. do 30.06.2020 r. jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej 8 PSP i ZSO2, podległych Gminie Stalowa Wola poprzez rozwój kompetencji cyfrowych lub zawodowych minimum 270 nauczycieli i rozwój kompetencji kluczowych minimum 1692 uczniów, a także tworzenie w szkołach przyjaznych warunków dla rozwoju tych kompetencji, kształcenia z wykorzystaniem TIK i pracy metodą eksperymentu
SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM
• Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddz. Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Jana Pawła II (dalej PSP2),
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte (dalej PSP3),
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dalej PSP4),
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Energetyków (dalej PSP5),
• Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika (dalej PSP7),
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego (dalej PSP9),
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów (dalej PSP11),
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II (dalej PSP12),
• Samorządowe Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli (dalej ZSO2).

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dla NAUCZYCIELA:

I karta uczestnika projektu-NAUCZYCIEL

I Ośw. 1 RODO WUP nauczyciel

I Ośw. 2 RODO UM nauczyciel

 

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dla UCZNIA:

II karta uczestnika projektu-UCZEŃ

II Ośw. 1 RODO WUP uczeń

II Ośw. 2 RODO UM uczeń