Pasowanie na czytelnika

Pasowanie na czytelnika

IMG_20181203_083708

3  grudnia uczniowie klas pierwszych  wzięli udział w zajęciach, podczas których zostali zapoznani z regulaminem  biblioteki szkolnej i jej księgozbiorem. Następnie odbyło się pasowanie na czytelnika, w czasie którego pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, że będą szanowali książki i sumiennie wypełniali obowiązki czytelnika. Aby wziąć jednak udział w pasowaniu, uczniowie musieli dobrze wykonać zadanie polegające na przyporządkowaniu napisu z imieniem bohatera do rysunku oraz poprawnie odpowiedzieć na pytania związane z biblioteką i książkami. Egzamin zdali celująco. Na zakończenie wypożyczyli swoją pierwszą, wybraną przez siebie, książkę.