Regulamin powiatowego konkursu z języka angielskiego i niemieckiego