Rozpoczęcie roku szkolnego – 2 września 2019r.

Rozpoczęcie roku szkolnego – 2 września 2019r.

inauguracja2018

9:00 – msza święta w Bazylice Mniejszej Matki Bożej Królowej Polski

10:15 – spotkanie klas Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IVa, Va, VIa, VIb z wychowawcami w salach lekcyjnych wg harmonogramu:

  1. Ia    – 20                  
  2. Ib    – 21                   
  3. IIa   – 29
  4. IIb  – 28
  5. IIIa – 27
  6. IVa – 25
  7. Va   – 11
  8. VIa – 15
  9. VIb – 14

10:30 – apel na sali gimnastycznej

11:00 – spotkanie klas z wychowawcami w salach lekcyjnych

Oddział przedszkolny – 10:15 spotkanie z wychowawcą w sali nr 26