Podsumowanie

Podsumowanie

indeks

W ramach akcji Podziel się książką!, która trwała w listopadzie i grudniu, do biblioteki szkolnej przekazano (w większości dla dzieci najmłodszych klas) sześćdziesiąt książek. Wszystkim darczyńcom: uczniom, ich rodzicom składamy serdeczne podziękowania, informując jednocześnie, że każdy, kto chciałby się jeszcze podzielić książką lub książkami, może to zrobić w każdej chwili. Najmilej widziane są te dla uczniów z klas 0-3.