Konkurs czytelniczy

Konkurs czytelniczy

czyta

Wykonaj plakat dowolną techniką
(malarstwo, wycinanka, kolaż)
zachęcający do przeczytania wybranej przez siebie książki.
Prace należy składać w bibliotece szkolnej do 25 listopada.
Na zwycięzców czekają nagrody.