Konkurs MZK – zbieramy makulaturę, nakrętki i ZSEiE

Konkurs MZK – zbieramy makulaturę, nakrętki i ZSEiE

Earth globe in grass filled with assorted trash - concept representing environmental contamination of our planet by people and industry

Miejski Zakład Komunalny wraz z Referatem Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta serdecznie zapraszają do udziału w konkursie zbiórki surowców: makulatury, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz nakrętek.
Idea konkursu: ochrona lokalnego środowiska oraz promocja postaw proekologicznych wśród naszych dzieci i młodzieży, a także nauka segregacji odpadów tak ważna w obliczu rosnących wymogów prawnych w realizacji strategii ekologicznego rozwoju.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oddawanie surowców (do czerwca 2020 roku) w dwóch Gminnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – RUPIECIARNIA (przy ulicy 1-go Sierpnia 18 A lub COP 38), podając adres i nazwę placówki dla której oddawane są surowce!!! Tylko nakrętki można przynosić do szkoły.
Na koniec roku na podstawie ilości zebranych przez dany podmiot surowców, komisja konkursowa przyznaje nagrody rzeczowe wybrane przez daną placówkę.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Publiczna Szkoła Podstawowa z OMS nr 2
Koordynator konkursu: Dorota Kiszka