Lista kandydatów zakwalifikowanych do jednostki

Lista kandydatów zakwalifikowanych do jednostki

Szanowni Państwo!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) wyniki rekrutacji należy zamieścić na stronie internetowej placówki.
Wynika to z § 11b w/w Rozporządzenia.
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
Jest to wyjątek od dotychczasowej reguły zakazującej publikacji wyników na stronie internetowej.