RUSZYŁA STALOWOWOLSKA ZBIÓRKA SUROWCÓW W RAMACH XII EDYCJI KONKURSU DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

RUSZYŁA STALOWOWOLSKA ZBIÓRKA SUROWCÓW W RAMACH XII EDYCJI KONKURSU DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

recycling - future to the hands of new generation

Już po raz XII Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o wraz z Referatem Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta serdecznie zapraszają do zgłaszania swojego udziału w konkursie zbiórki surowców: makulatury oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Idea konkursu pozostaje niezmienna: ochrona lokalnego środowiska oraz promocja postaw proekologicznych wśród naszych dzieci i młodzieży, a także nauka segregacji odpadów tak ważna w obliczu rosnących wymogów prawnych w realizacji strategii ekologicznego rozwoju.

Nasza szkoła zgłosiła chęć udziału w tym konkursie.

Akcja polega na oddawaniu w okresie od września 2020 do czerwca 2021 roku: makulatury oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do dwóch Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – RUPIECIARNIA:

  • przy ulicy 1-go Sierpnia 18 A, czynna: pn.10-18, soboty 8-16
  • COP 38, czynna: wtorek-piątek 10-16, soboty 8-16

Oddając surowce, należy podać adres i nazwę placówki na rzecz której są przekazywane. Na koniec roku na podstawie ilości zebranych  surowców, komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe wybrane przez daną placówkę.

Zachęcamy do udziału w konkursie!!!