WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI!

WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI!

plakat_paczek_2021

Nasza Szkoła, również w tym roku włącza się w akcję charytatywną „Wyślij pączka do Afryki” prowadzoną przez Fundację Kapucyni i Misje. Akcja ta ma na celu pozyskanie środków na projekty realizowane w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie.

Datki zostaną przeznaczone na dożywianie głodnych dzieci, ich edukację oraz wsparcie tamtejszych wspólnot.

Od czwartku 11 lutego do wtorku 16 lutego, pedagog wraz z wolontariuszami będą zbierali pieniądze na pomoc dla dzieci w Afryce. Kwota, o którą prosimy, to równowartość pączka.

Osoby, które nie mogą w szkole wesprzeć akcji, a chciałyby to zrobić, proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Dziękuję wszystkim za włączenie się w akcję!!!

Agnieszka Rodziewicz – pedagog