ŚWIĘTA MAJOWE – ZERÓWKA

ŚWIĘTA MAJOWE – ZERÓWKA

66
Przed nami majowe dni świąteczne: Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja – 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Aby przybliżyć i pomóc zrozumieć dzieciom, jak ważne są to daty w historii naszego państwa, zerówkowicze miały możliwość obejrzeć krótkie materiały objaśniające te ważne wydarzenia, a następnie odbyła się pogadanka na temat każdego z tych świąt. W tym dniu został uroczyście odśpiewany hymn Polski. Dzieci wykonywały również prace plastyczne z motywem symboli narodowych Polski.
K.F.
1122334455667788