„Wielkie czytanie” w klasie 3a

„Wielkie czytanie” w klasie 3a

1

Zadaniem szkoły podstawowej jest wprowadzenie uczniów w świat literatury oraz ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych. Nasza szkoła podejmuje działania mające na celu rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz działania sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów. Dzieci, które dużo czytają, mają bogaty zasób słownictwa, z łatwością nazywają swoje uczucia i wchodzą w relacje z rówieśnikami, rzadziej sprawiają kłopoty wychowawcze, mają lepiej rozwiniętą wyobraźnię, lepiej radzą sobie z obowiązkami szkolnymi, a także funkcjonowaniem w społeczności szkolnej.

(D.K.)

12345678