II Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego „Poliglota”

II Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego „Poliglota”

1

W czwartek, 31 marca 2016 roku, w naszym gimnazjum odbył się II Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego „Poliglota”. W konkursie wzięło udział 10 szkół gimnazjalnych z powiatu stalowowolskiego. Konkurs ten został wpisany do oficjalnego kalendarza imprez zatwierdzonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015 / 2016. Oznacza to, że osiągnięcia z tego konkursu mogą zostać wpisane na świadectwo ukończenia gimnazjum i będą liczone przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez panią Urszulę Nowak-Kędziorek, Agnieszkę Matusiak, Annę Bat i Beatę Lipiarz. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły w dniu 15 kwietnia 2016r. Dla laureatów konkursu przewidziane są pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Wszyscy uczestnicy etapu powiatowego otrzymają Dyplom Uczestnictwa, a nauczyciele uczący Podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu. Nagrody oraz dyplomy zostaną dostarczone do szkół do końca kwietnia 2016r.