„Procesy inflacyjne w gospodarce polskiej”

„Procesy inflacyjne w gospodarce polskiej”

Uczniowie naszej szkoły zajęli wysokie miejsca w Międzypowiatowym VI Konkursie Wiedzy Ekonomicznej „Procesy inflacyjne w gospodarce polskiej”:

  1. Tomasz Rączkowski I miejsce,
  2. Weronika Ignarska III miejsce.

Gratulujemy serdecznie uczniom i opiekunowi.