RUSZYŁA STALOWOWOLSKA ZBIÓRKA SUROWCÓW W RAMACH XIII EDYCJI KONKURSU DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

RUSZYŁA STALOWOWOLSKA ZBIÓRKA SUROWCÓW W RAMACH XIII EDYCJI KONKURSU DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

recycling - future to the hands of new generation

Wraz z nowym rokiem szkolnym ruszyła XIII edycja konkursu zbiórki surowców wtórnych.

Nasza szkoła zgłosiła chęć udziału w tym konkursie.

Akcja polega na oddawaniu: makulatury, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz nakrętek. Idea konkursu pozostaje niezmienna: promocja postaw proekologicznych, czyste miasto, odzysk surowców poprzez recykling.

Surowce oddajemy w okresie od 1 września 2021 do 31 czerwca 2022 roku w dwóch Gminnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – RUPIECIARNIA:

  • przy ulicy 1-go Sierpnia 18 A (poniedziałek – piątek: 10.00-18.00, sobota: 8.00-16.00)
  • przy ulicy COP 38 (wtorek-sobota: 8.00-16.00)

Przy oddawaniu surowców należy podać adres i nazwę placówki dla której oddawane są surowce. Na podstawie ilości zebranych surowców, komisja konkursowa przyznaje nagrody rzeczowe.

Zachęcamy do udziału w konkursie!!!

(AR)