Podziękowanie

Podziękowanie

CCF13102021_00001 (2)

Fundacja „Z serca do serca” dziękuje całej społeczności szkolnej (Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom) za udział w Ogólnopolskim projekcie pod nazwą: Zbudujemy Razem Dom Hospicyjny dla Dzieci, tj. zorganizowanie Zbiórki Publicznej i przekazanie kwoty 1030 złotych na rzecz budowy domu.

(AR)

CCF13102021_00001 (2)