„Dzieci uczą rodziców”

„Dzieci uczą rodziców”

1

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Dzieci uczą rodziców”, której celem jest wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji, przeprowadzonych podczas zajęć w szkole. Tematyka lekcji jest niezwykle rozległa i obejmuje takie dziedziny, jak: historia, astronomia, kultura i tradycja, ekologia i ochrona środowiska, bezpieczeństwo. Podczas lekcji „Magiczny las” uczniowie poznali m.in. mieszkańców lasu, dowiedzieli się czego nie wolno robić w lesie i jak zachowywać się w rezerwacie przyrody.
D.K.

1

2345678