Dla Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców: Katarzyna Wójs

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców: Dorota Maziarz i Kamila Mazgaj

Członkowie Rady Rodziców:

Jaworska Aleksandra

Drelich Joanna

Bartosiewicz Nina

Napieracz Joanna

Maziarz Sylwia

Mączka Justyna 

Wolak Areta

Pliki do pobrania