Zespoły przedmiotowe

Przewodniczący zespołów w roku szkolnym 2015/2016

L. p.Nazwa zespołu
Przedmioty wchodzące
w skład zespołu
Przewodniczący
1.ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCHj. polski, muzyka
plastyka, biblioteka
przew. Ewa Komar
z-ca przew. Ludmiła Tworek
2.ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HISTORYCZNYCHhistoria, wos,
religia
przew. Małgorzata Roczniak
z-ca przew. Anna Mazurek
3.ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGOjęzyk angielski
przew. Urszula Nowak-Kędziorek
z-ca przew. Aneta Żukowicz
4.ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGOjęzyk niemieckiprzew. Beata Lipiarz
z-ca przew. Małgorzata Szwedo
5.
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI MATEMATYKI
INFORMATYKI, TECHNIKI
matematyka
informatyka, technika
przew. Agnieszka Pawlina
z-ca przew. Grzegorz Bojarski
6.ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCHbiologia, geografia,
fizyka, chemia
przew. Mariusz Bedoński
z-ca przew. Anna Pelic
6.ZESPÓŁ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGOw - fprzew. Anna Otwinowska
z-ca przew. Iwona Ludjan
7.
ZESPÓŁ PEDAGOGÓWpedagodzy,
pedagodzy specjalni
przew. Katarzyna Studzińska-Grzegorczyk
z-ca przew. Tadeusz Maślach
8.
ZESPÓŁ EWALUACYJNY
- ewaluacja wewnętrzna
przedstawiciele zespołów przedmiotowych (po jednej osobie z zespołu)przew. Regina Magnuszewska
z-ca przew. Beata Lipiarz
LIDERZY ZESPOŁÓW WYCHOWAWCZYCH
1.KLAS Iprzew. Marta Surma
z-ca przew. Ewelina Wrzołek
2.KLAS IIprzew. Dorota Gołoś-Pamuła
z-ca przew. Tamara Skiba
3.KLAS IIIprzew. Małgorzata Szwedo
z-ca przew. Ewelina Wrzołek, Tamara Skiba