Zespoły przedmiotowe

L. p.Nazwa zespołu
Przedmioty wchodzące
w skład zespołu
Przewodniczący
1.ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCHj. polski, muzyka, plastyka, historia, wos, religia, bibliotekaprzew. Ewa Komar
z-ca przew. Małgorzata Roczniak
2.ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCHjęzyk angielski
język niemiecki
przew. Agnieszkka Matusiak
z-ca przew. Urszula Nowak-Kędziorek
3.
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCHmatematyka, fizyka, informatyka, technika, biologia, geografia, chemia przew. Agnieszka Pawlina
z-ca przew. Grzegorz Bojarski
4.ZESPÓŁ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGOw - fprzew. Barbara Napierała
z-ca przew. Artur Lebioda
5.
ZESPÓŁ PEDAGOGÓWpedagodzy,
pedagodzy specjalni
przew. Joanna Gorczyca
z-ca przew. Agnieszka Rodziewicz
6.ZESPÓŁ NAUCZYCIELI NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGOnauczanie wczesnoszkolne, świetlicaprzew. Dorota Kiszka
z-ca przew. Małgorzata Majdanik
7.ZESPÓŁ EWALUACYJNY
- ewaluacja wewnętrzna
przedstawiciele zespołów przedmiotowych (po jednej osobie z zespołu)przew. Grzegorz Bojarski
Małgorzata Kosidlak
Agnieszka Rodziewicz
Monika Samulak
Beata Lipiarz
Agnieszka Pawlina
Joanna Gorczyca
Dorota Gołoś-Pamuła
LIDERZY ZESPOŁÓW WYCHOWAWCZYCH
1.SZKOŁA PODSTAWOWAprzew. Agnieszka Rodziewicz
z-ca przew. Ludmiła Tworek