Zespoły przedmiotowe w roku szk. 2023-2024

L. p.Nazwa zespołu
Przedmioty wchodzące
w skład zespołu
Przewodniczący
1.ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCHj. polski, muzyka, plastyka, historia, wos, religia, bibliotekaprzew. Ewa Komar
z-ca przew. Małgorzata Roczniak
2.ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCHjęzyk angielski
język niemiecki
język włoski
przew. Agnieszka Matusiak
z-ca przew. Urszula Nowak-Kędziorek
3.
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCHmatematyka, fizyka, informatyka, technika, biologia, geografia, chemia przew. Małgorzata Kosidlak
z-ca przew. Grzegorz Bojarski
4.ZESPÓŁ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGOw - fprzew. Artur Lebioda
z-ca przew. Barbara Napierała
5.
ZESPÓŁ PEDAGOGÓW i PEDAGOGÓW SPECJALNYCHpedagodzy,
pedagodzy specjalni, specjaliści prowadzący zajęcia indywidualne
przew. Barbara Korczyńska-Kwitek
z-ca przew. Katarzyna Wojtak,
Krystyna Fereniarz
6.ZESPÓŁ NAUCZYCIELI NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGOnauczanie wczesnoszkolneprzew. Dorota Kiszka
z-ca przew. Agata Pliszka - Będkowska
koordynator klas I - Małgorzata Fila
koordynator klas II - Edyta Świderska
7.ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICYwychowawcy świetlicyprzew. Krystian Marut
z-ca. przew. Regina Magnuszewska,
Aleksandra Zastawny
8.ZESPÓŁ NAUCZYCIELI WSPÓŁORGANIZUJĄCYCHnauczyciele współorganizującyprzew. Beata Lipiarz
z-ca przew. Marta Skrzypacz
ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY
1.SZKOŁA PODSTAWOWA klasy IV-VIIIprzew. Dorota Gołoś- Pamuła
z-ca przew. Agnieszka Rodziewicz