Przetargi


Ogłoszenie o wyborze oferty


informacja z otwarcia ofert


nr 544517-N-2017 z dnia 2017-07-04 r.

Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II: Budowa placu zabaw i montaż urządzeń sportowych na terenie tworzonej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Stalowej Woli OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane.

Ogłoszenie o zamówieniu

WZÓR UMOWY

SIWZ 2017

Formularz ofertowy + załączniki

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Dokumentacja techniczna

STR tyt SZKOŁA

spis zawartości SZKOŁA

OPIS ZAG. TERENU SZKOŁA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ETAP

OPIS ARCHITEKTURA SZKOŁA

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

PLAC ZABAW OGRODZENIE

DETAL ALEI SPACEROWYCH

OPIS INST. ELEKTR. SZKOŁA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ETAP

SCHEMAT OŚWIETLENIATERENU

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP I

sst


Informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony pn.:
„Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli do potrzeb powstającej od 1 września 2017 roku szkoły podstawowej”.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy oraz załączniki

Zmiana SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu w tym terminu składania i otwarcia ofert

SIWZ

Wzór umowy

Projekt architektoniczno – budowlany

Projekt zagospodarowania

Przedmiar robót

STWiORB

Załączniki do umowy

Pliki do pobrania