Nabór do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 2
w Stalowej Woli
ogłasza nabór do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej
na rok szkolny 2024/2025.

rekrutacja-990x500

ZMIANA TERMINU REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

Zarzadzenie Prezydenta Miasta.pdf dot. rekrutacji do oddziału przedszkolengo w postępowaniu uzupełnającym

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025.

  1. Składanie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego odbywać się będzie w formie elektronicznej od 11 marca 2024r. od godz.8:00 do 25 marca 2024r. do godz.15:00.

Link do rekrutacji elektronicznej:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola

Wypełnione wnioski do oddziału przedszkolnego należy wydrukować podpisać i złożyć wraz z niezbędnymi oświadczeniami w sekretariacie szkoły.

Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego należy złożyć w postaci pisemnego oświadczenia lub w formie elektronicznej w terminie  od 17 kwietnia 2024r. do 26 kwietnia 2024r. do godz.15:00.

 Postępowanie uzupełniające odbywać się będzie od 22 lipca 2024r. od godz.8:00 do 31 lipca 2024r. do godz.15:00. 

  1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej zamieszkującego w obwodzie szkoły odbywać się będzie w formie elektronicznej.

Link do rekrutacji elektronicznej:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkującego poza obwodem szkoły odbywać się będzie w formie elektronicznej od 06 maja 2024r. od godz.8:00 do 17 maja 2024r. do godz.15:00.

Wypełnione zgłoszenia i wnioski do klasy pierwszej należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły.

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej należy złożyć w postaci pisemnego oświadczenia  w terminie  od 11 czerwca 2024r. do 13 czerwca 2024r. do godz.15:00.

Postępowanie uzupełniające odbywać się będzie od 22 lipca 2024r. od godz.8:00 do 29 lipca 2024r. do godz.15:00. 

Kryteria postępowania rekrutacyjnego:

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli ustalone zostały kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025.

Szczegóły w załączniku:

Uchwała Nr LXVIII60417 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych
Uchwała Nr LXVIII60317 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych
Zarządzenie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego
Zarządzenie w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym