Karta rowerowa

Karta rowerowa – czy jest obowiązkowa? Jak ją zdobyć?

Wiele osób zastanawia się, czy karta rowerowa jest obowiązkowa. Okazuje się, że tak. Taki dokument powinien posiadać każdy nastolatek w wieku od 10 do 18 lat, który chce poruszać się po drogach na dwóch kółkach. Jak zdobyć kartę rowerową? Co trzeba wiedzieć i umieć na egzamin? Ile wynosi mandat za brak karty rowerowej?

Karta rowerowa to dokument, który potwierdza wiedzę i umiejętności praktyczne do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Dzieci w wieku powyżej 10 lat, które nie mają karty rowerowej, nie mogą poruszać się po ulicach na dwóch kółkach bez opieki rodziców. Właśnie dlatego tak ważne jest, by zdać egzamin na kartę rowerową.

obraz_2023-11-17_143736957Warto wspomnieć, że karta rowerowa uprawnia także do korzystania z hulajnóg elektrycznych (obecnie są bardzo popularne). Dziecko, które nie zdało egzaminu na kartę rowerową, nie może poruszać się taką hulajnogą bez opieki rodziców.

Egzamin na kartę rowerową odbywa się w szkole. Najczęściej przeprowadzany jest w maju lub w czerwcu. Dyrektor składa pisemny wniosek do Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego, a po zakończonym egzaminie wydaje uczniom karty rowerowe. W przypadku osób poniżej 18 roku życia, które nie są uczniami szkoły podstawowej, zajęcia odbywają się w WORD-zie, a kartę rowerową wydaje dyrektor ośrodka ruchu drogowego.

Uczeń, który chce zdać egzamin na kartę rowerową, musi zmierzyć się z częścią praktyczną i pisemną. Testy obejmują pytania z następujących kręgów tematycznych:

 • Wyposażenie roweru;
 • Zachowanie wobec pieszego;
 • Pierwsza pomoc;
 • Sygnalizacja świetlna;
 • Przepisy ogólne;
 • Zachowanie przy znakach;
 • Urządzenia transportu osobistego.

Test na kartę rowerową składa się z 25 pytań. Uczeń ma do wyboru trzy odpowiedzi, tylko jedna z nich jest prawidłowa. Można udzielić maksymalnie 5 błędnych odpowiedzi, by zdać egzamin w części teoretycznej.

Na stronach wymienionych poniżej uczniowie mają szansę sprawdzić swoją wiedzę i wykonać przykładowe testy na kartę rowerową.

http://kartarowerowa.net.pl

https://brd.edu.pl/brd2/index.html

https://brd.andrej.edu.pl

http://www.spkurow.pl/karta/manewry/manewry.htm

W części praktycznej egzaminu należy wykazać się techniczną umiejętnością jazdy na rowerze. Dziecko będzie poproszone o:

 • Zatrzymanie się w wyznaczonym miejscu;
 • Wykonanie slalomu między pachołkami;
 • Jazdę w linii prostej;
 • Wykonanie tzw. ósemki.

Mandat za brak dokumentu? – ile wynosi?

Osoba w wieku od 10 do 18 lat, która nie posiada karty rowerowej, a porusza się w strefie ruchu bez opieki dorosłego, może otrzymać mandat. Zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów, który obowiązuje od 2022 roku, kara za jazdę rowerem bez odpowiednich uprawnień wynosi 200 zł (wcześniej wynosiła 100 zł). Poniosą ją oczywiście rodzice dziecka.

Materiał przygotowany w oparciu o stronę: https://strefaedukacji.pl/karta-rowerowa-2023