Rada Rodziców na rok szkolny 2023/2024

 e-mail: psp2radarodzicow@gmail.com
Mateusz Nowak   – Przewodniczący Rady Rodziców

Paweł Oszust – z –ca przewodniczącego Rady Rodziców

Andrzej Koluch – sekretarz

 1. Marta Rurak
 2. Anna Piekut
 3. Marcelina Gancarz
 4. Julita Pasiak
 5. Iwona Partyka
 6. Anna Blecharczyk
 7. Katarzyna Stępień
 8. Anna Wlizło
 9. Oktawia Czerepak
 10. Marcin Paterek
 11. Małgorzata Terlecka
 12. Kamil Kurek
 13. Aleksandra Jaworska
 14. Damian Pasierb
 15. Agnieszka Żuchowska
 16. Dorota Maziarz

Składkę na Radę Rodziców należy wpłacać na konto nr 75 9430 0006 0000 1906 2000 0001

Dobrowolna składka na pierwsze dziecko wynosi 100 zł, drugie i kolejne dziecko 50 zł.
Bardzo prosimy o dobrowolne wpłaty