Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

W styczniu 2016 r Gimnazjum nr 2 rozpoczęło realizację projektu „Język angielski – narzędzie, szansa, pasja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Mobilność kadry edukacji szkolnej.

Budżet projektu wynosi 196 000, 00 PLN. Czas realizacji działań projektowych zaplanowany został na lata 2016 – 2017.

W projekcie uczestniczy 17 nauczycieli różnych specjalności.

Celem projektu jest zdobywanie i doskonalenie umiejętności językowych oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki nauczania. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach językowych w Polsce a następnie doskonalą swoje umiejętności w trakcie dwutygodniowych kursów za granicą.

Szkoła współpracuje z instytucjami prowadzącymi kursy językowe i metodyczne w Wielkiej Brytanii, Belgii, Portugalii. Wśród instytucji współpracujących z Gimnazjum nr 2 są:

  • Norwich Study Centre, Flying Classrooms of English (Norwich)
  • St Clare’s (Oxford)
  • Eekhoutcentrum (Lizbona, Ghent)

Podnoszenie kwalifikacji językowych nauczycieli zaowocuje rozszerzeniem oferty edukacyjnej dla uczniów szkoły (zaplanowane jest wprowadzenie zajęć interdyscyplinarnych z włączeniem elementów języka obcego), większym zaangażowaniem szkoły w projekty międzynarodowe, wprowadzeniem innowacyjnych form i metod nauczania, rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych. W perspektywie coraz więcej nauczycieli Gimnazjum nr 2 zdobędzie niezbędne kwalifikacje do pracy w oddziałach dwujęzycznych.

W trakcie trwania projektu nauczyciele będą współpracować w tworzeniu materiałów dydaktycznych, prowadzić zajęcia interdyscyplinarne, zdobywać wiedzę na temat programu

E-twinning, tworzyć plany projektów międzynarodowych, wymieniać własne doświadczenia.