Fundusze Europejskie

Bez nazwy3

Bez nazwy2

W październiku 2023 r. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego   nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli rozpoczęła realizację projektu „Rozwój kompetencji językowych i cyfrowych drogą do integracji społeczności szkolnej”  w ramach Programu Erasmus+

Budżet projektu wynosi 72 255,00 E. Czas realizacji działań projektowych zaplanowany został na okres od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 r.

W projekcie uczestniczy 25 nauczycieli różnych specjalności.

Celem projektu jest zdobywanie i doskonalenie umiejętności językowych oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki nauczania. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach językowych  doskonaląc swoje umiejętności w trakcie dwutygodniowych kursów za granicą.

Szkoła współpracuje z instytucjami prowadzącymi kursy językowe i metodyczne:

  1. TWIN ENGLISH CENTRE IRELAND LIMITED – Irlandia Dublin
  2. EPICALTER HOLDINGS LTD -English in Cyprus – Cypr Κύπρος (Kýpros) Limassol
  3. ACCADEMIA ITALIANA DI MEMOLI DR. FRANCESCA ROMANA S.R.L. – Włochy Campania Salerno
  4. LANGUAGE SERVICES NORMANDIE PICARDIE – Francja Haute-Normandie Rouen

Podnoszenie kwalifikacji językowych nauczycieli zaowocuje rozszerzeniem oferty edukacyjnej dla uczniów szkoły (zaplanowane jest w przyszłości wprowadzenie zajęć interdyscyplinarnych z włączeniem elementów języka obcego), większym zaangażowaniem szkoły w projekty międzynarodowe, wprowadzeniem innowacyjnych form i metod nauczania, rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych. W perspektywie coraz więcej nauczycieli naszej szkoły zdobędzie niezbędne kwalifikacje do pracy metodą CLIL.

W trakcie trwania projektu nauczyciele będą współpracować w tworzeniu materiałów dydaktycznych, prowadzić zajęcia interdyscyplinarne, zdobywać wiedzę na temat programu E-twinning, tworzyć plany projektów międzynarodowych, wymieniać własne doświadczenia.

I etap

W szkoleniu wzięło udział 7 nauczycieli, którzy w terminie od 30.10.2023r. do 10.11.2023r. uczestniczyli w szkoleniach językowych w Limassol (Cypr).
received_1536479410514819received_1508365216370844received_1484260212358696received_660200872969792received_658432813028610received_349159497642666received_316331264590629