Biblioteka szkolna

Ludzie mówią, że życie to jest to, ale ja wolę sobie poczytać

                                                                                                                       Cycero

bibliotekaBiblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8 do 14

Kilka słów o bibliotece szkolnej.

Biblioteka szkolna jest ważnym miejscem informacji dla nauczycieli i uczniów. Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej. Gromadzi odpowiednie do tych zadań materiały, informując o nich i udostępniając je osobom zainteresowanym.
Biblioteka PSP z OMS nr 2 w Stalowej Woli zajmuje dwa pomieszczenia. Jedno z nich pełni funkcję wypożyczalni i czytelni, a drugie magazynu z księgozbiorem. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
W czytelni, gdzie jest do dyspozycji komputer z dostępem do internetu i drukarki, prowadzone są zajęcia dla uczniów.

Oprócz książek w bibliotece znajdują się również kasety VHS, płyty DVD i CD, z których również mogą korzystać wszyscy chętni.
Na miejscu w bibliotece można nie tylko poczytać  książkę, ale też odrobić lekcje i przygotować się do zajęć
.
Aby sprawdzić, czy dana książka lub film znajduje się w bibliotece, należy wejść w zakładkę Katalog online biblioteki szkolnej i kliknąć w link pod nazwą Katalog online.