INFORMACJA – obiady w szkole na grudzień 2023

INFORMACJA – obiady w szkole na grudzień 2023

e2aeed7537d0

W miesiącu grudniu 2023 r.  wydawanie obiadów następuje od 1 do 22 grudnia 2023 r.

Odpłatność za obiady wynosi: 16 dni x 6,00 zł = 96,00 zł

 

(chyba że była zgłaszana nieobecność dziecka w styczniu  to kwota jest pomniejszona, aktualne kwoty posiada wychowawca i sekretariat)

Prosimy w tytule wpłaty wpisywać: imię, nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc.

Przykład: Anna Kowalska, klasa I a, opłata za obiady – grudzień 2023 r.

Przypominamy, że:

  1. Aby dziecko mogło wykupić obiad, należy wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły: DEKLARACJĘ oraz KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ – do odebrania w sekretariacie.
  2. Opłaty za obiady należy uiszczać bezpośrednio na konto szkoły – nr konta podany jest na KARCIE ZGŁOSZENIA.
  3. WPŁATY PROSZĘ DOKONYWAĆ DO 28 LISTOPADA.
  4. W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ IMIĘ
    I NAZWISKO UCZNIA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST OPŁATA.
  5. KONTO SZKOŁY: NR 59 1020 4913 0000 9002 0117 6684
  6. Odliczeń za czasową nieobecność dziecka w szkole dokonuje się w następnym miesiącu.
  7. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka w szkole do godz. 8:00 w pierwszym dniu nieobecności, telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły, a także zwrot niewykorzystanych bloczków obiadowych.

Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania się na stołówce