INFORMACJA – obiady w szkole

INFORMACJA – obiady w szkole

e2aeed7537d0

W miesiącu lutym 2019 r.  wydawanie obiadów następuje

01 do 28 LUTEGO 2019r. (Ferie zimowe 11-22.02)

Odpłatność za obiady wynosi: 10 dni x 3,00 zł = 30,00 zł

Prosimy w tytule wpłaty wpisywać: imię, nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc.

Przykład: Anna Kowalska, klasa I a, opłata za obiady – luty 2019 r.

Przypominamy, że:

  1. Aby dziecko mogło wykupić obiad, należy wypełnić: DEKLARACJĘ oraz KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ. Do pobrania na stronie szkoły lub do odebrania w sekretariacie.
  2. Opłaty za obiady należy uiszczać bezpośrednio na konto szkoły – nr konta podany jest na KARCIE ZGŁOSZENIA.
  3. WPŁATY PROSZĘ DOKONYWAĆ W DNIACH OD 1 DO 5 DANEGO MIESIĄCA (NIE WCZEŚNIEJ I NIE PÓŹNIEJ)
  4. W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ IMIĘ
    I NAZWISKO UCZNIA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST OPŁATA.
  5. Odliczeń za czasową nieobecność dziecka w szkole dokonuje się w następnym miesiącu.
  6. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka w szkole do godz. 8:00 w pierwszym dniu nieobecności, telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły, a także zwrot niewykorzystanych bloczków obiadowych.

Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania się na stołówce


Od dnia 05. 09. 2017 r. będą wydawane obiady w naszej stołówce szkolnej.

Prosimy Rodziców dzieci, które będą korzystały z obiadów w stołówce szkolnej o wypełnienie deklaracji
i złożenie jej w sekretariacie szkoły. Deklaracja dostępna jest w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie internetowej.


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2_karta zgłoszenia na obiady

Deklaracja_obiady