INFORMACJA – obiady w szkole na wrzesień 2020

INFORMACJA – obiady w szkole na wrzesień 2020

e2aeed7537d0

W miesiącu wrzesień 2020 r.  wydawanie obiadów następuje od 3 do 30 września 2020 r.

Odpłatność za obiady wynosi: 20 dni x 4,00 zł = 80,00 zł

Prosimy w tytule wpłaty wpisywać: imię, nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc.

Przykład: Anna Kowalska, klasa I a, opłata za obiady – wrzesień 2020 r.

Przypominamy, że:

  1. Aby dziecko mogło wykupić obiad, należy wypełnić: DEKLARACJĘ oraz KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ. Do pobrania na stronie szkoły lub do odebrania w sekretariacie.
  2. Opłaty za obiady należy uiszczać bezpośrednio na konto szkoły – nr konta podany jest na KARCIE ZGŁOSZENIA.
  3. WPŁATY PROSZĘ DOKONYWAĆ W DNIACH OD 1 DO 5 DANEGO MIESIĄCA (NIE WCZEŚNIEJ I NIE PÓŹNIEJ)
  4. W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ IMIĘ
    I NAZWISKO UCZNIA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST OPŁATA.
  5. NA KONTO SZKOŁY: NR 59 1020 4913 0000 9002 0117 6684
  6. Odliczeń za czasową nieobecność dziecka w szkole dokonuje się w następnym miesiącu.
  7. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka w szkole do godz. 8:00 w pierwszym dniu nieobecności, telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły, a także zwrot niewykorzystanych bloczków obiadowych.

Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania się na stołówce


Prosimy Rodziców dzieci, które będą korzystały z obiadów w stołówce szkolnej o wypełnienie deklaracji
i złożenie jej w sekretariacie szkoły. Deklaracja dostępna jest w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie internetowej.


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2_karta zgłoszenia na obiady

Deklaracja_obiady