V Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego „Poliglota”

V Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego „Poliglota”

dav

W czwartek, 28 marca, w naszej szkole odbył się V Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego „Poliglota”. W konkursie wzięło udział 12 szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu stalowowolskiego. Konkurs ten został wpisany do oficjalnego kalendarza imprez zatwierdzonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019. Oznacza to, że osiągnięcia z tego konkursu mogą zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły i będą liczone przy rekrutacji do szkół średnich. Konkurs został przygotowany przez panią Agnieszkę Matusiak, panią Urszulę Nowak-Kędziorek i panią Beatę Lipiarz. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły do dnia 12 kwietnia 2019 r. Dla laureatów konkursu przewidziane są pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Dziękujemy wszystkim za udział w naszym konkursie.

dav

dav