Czasowe zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym